Algemene informatie Stichting vrienden van Vrij Waterland

Statutaire naam: Stichting Vrienden van Vrij waterland.
Adres: Zuid Schalkwijkerweg 7 II, 2034 JD Haarlem
Telefoon: 023-56 26 030
Datum oprichting: 9 april 2018
Bestuurders: Roel Eijsberg (voorzitter), Paul Wintgens (secretaris/penningmeester), Ewoud de Jong (lid)
Doelstelling: Het ondersteunen van de uitvoering van de plannen van de Stichting Vrij Waterland om met name de voetbalvelden van voormalige Young Boys aan de Belgiëlaan Haarlem te transformeren tot een wijkgerichte educatieve- en buurttuin.
Fiscaal nummer: 8586.95.881
KvK: 71386610
ANBI-instelling: Aanvraag in behandeling
Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning. Alleen eventueel gemaakte kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.
Financiële verantwoording: Gezien de oprichtingsdatum is in 2018 geen financieel verslag voor handen. Jaarlijks voor 1 juni van ieder boekjaar (=kalenderjaar) dienen de jaarstukken ter goedkeuring te worden voorgelegd, voor het eerst voor 1 juni 2019.