Beleidsplan ‘Stichting Vrienden van de Stichting Vrij Waterland’

– Zorgdragen voor naamsbekendheid van de stichting middels:
a. publicatie in wijk- en schoolbladen.
b. deelnemen aan open dag biologische tuinen op 16 juni 201
c. onderwijzend personeel van wijkscholen informeren over bijzonderheid karakter van de educatieve tuin en buurttuin.
– Creëren van betrokkenheid bij de buurttuin door:
a. het geven van workshops en lezingen, Zoals: natuurwandelingen, kookcursussen, aanleg en onderhoud moestuinen, het nut van bijen.
b. het werven van vrijwilligers voor Stichting Vrij Waterland.
– Het leggen en onderhouden van contacten met de overige deelnemers aan de educatieve tuin en buurttuin.
– Het inventariseren van noodzakelijke investeringen ten behoeve van de buurttuin waaraan de Stichting een (financiële) bijdrage kan leveren.
– Het werven van donoren en sponsors.
Haarlem, 14 mei 2018