Inschrijfformulier moestuin op de buurttuin Schalkwijk

Inschrijfformulier

Moestuinen buurttuin Schalkwijk

Ik wil graag in aanmerking komen voor een moestuin op de buurttuin.

Naam:

Adres:

Telefoon:

Email:

Uitgangspunten voor alle betrokken doelgroepen zijn:

-De gemeente Haarlem heeft de terreinen van voormalig Young Boys  voor minimaal vijf jaar in gebruik gegeven aan de Stichting Vrij waterland. Huur en gebruik van het terrein is dus slechts voor vijf jaar gegarandeerd.

-Stichting Vrij Waterland coördineert de zorg voor beheer en onderhoud van het gehele terrein en de opstallen. Medegebruikers kunnen een deel van het terrein gebruiken onder de volgende voorwaarden:

*In overleg en na toestemming van de beheerder/hoofdgebruiker.

*Medegebruikers stemmen in met en houden zich aan de uitgangspunten en voorwaarden.

*Voor de amateur volkstuinders gelden dezelfde regels als voor de andere medegebruikers.

-Voor het gebruik van de grond geldt voor alle medegebruikers dat er uitsluitend gewerkt zal worden vanuit de principes en regels van het biologisch tuinieren/zorg voor de aarde.  Kortweg: compost i.p.v. kunstmest. Evenwichtig beheer (teeltwisseling en diversiteit)  i.p.v. bestrijdingsmiddelen.  En geen gebruik van giftige onderhouds- en beschermingsmiddelen.

-Alle medegebruikers dragen bij aan het algemeen onderhoud en gedragen zich medeverantwoordelijk voor de doelstelling van het gehele terrein. Dit houdt ook in: deelname aan algemeen onderhoud, vrijwilligersdagen, wakkere waakzaamheid en handelend optreden bij overlast.

-Eén van de voormalige kleedkamers zal in overleg en onderlinge afstemming, voor eigen kosten kunnen worden ingericht en gebruikt als schuilplek, toiletgebouw en bergruimte voor alle moestuinhuurders gezamenlijk. Zij krijgen daartoe ieder per tuin een sleutel ter beschikking.  

-Vrij Waterland zal als eindverantwoordelijke alle kosten bij wijze van huur en ozb aan de gemeente betalen. Vrij Waterland zal medegebruikers, middels een onderhandse akte, een deel van het terrein tegen betaling in onderhuur geven.

-Alle door de gemeente aan Vrij Waterland gestelde eisen omtrent gebruik, worden ook aan alle andere deelnemers/ medegebruikers gesteld. (Ter inzage: overeenkomst tussen gemeente en VW.)

-Het terrein is dagelijks openbaar toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Honden en hoefdieren alleen aangelijnd.

– Huur voor een moestuin van 70 m2 bedraagt €75,- per jaar. Deze kosten worden jaarlijks, voor aanvang van het gebruik in januari, overgemaakt op de rekening van Stichting Vrij Waterland. (IBAN  NL30TRIO0254827616). Voor 2018 geldt een beperkt bedrag vanwege de late start, namelijk €60,-  Betaling  voor 2018, in de maand mei. 

-Als er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare tuinen, dan zal de verdeling plaatsvinden op volgorde van binnenkomst van het inschrijvingsformulier. Hetzelfde geldt voor een eventueel aan te leggen wachtlijst.

Ik stem in met de bovenstaande uitgangspunten en voorwaarden:

Naam:

Handtekening:

Datum inlevering inschrijfformulier:

Persoonlijk ingeleverd bij:

Voorkeur tuinnummer …………………..

NOORD (zijde Tennispad)

1 BEZET wereldtuinen 7 BEZET woongroep Lavendelstraat
2 BEZET wereldtuinen 8 BEZET 
3 BEZET 9 BEZET
4 BEZET  10 BEZET
5 BEZET  11 BEZET
6 BEZET  12 

 

ZUID (bomenrij en slootkant)

 

0 Tuin toegewezen, datum………………………….. Nummer…………….. door………………………….

0 op wachtlijst geplaatst, datum……………………………………….           door………………………

0 sleutel ontvangen voor gereedschap/opberghok………………………………….