Aanmeldingsformulier moestuin buurttuin Schalkwijk

MOMENTEEL EEN WACHTLIJST VAN 19 PERSONEN!!! Inschrijving voorlopig stopgezet.

Uitgangspunten voor alle betrokken doelgroepen zijn:
– De gemeente Haarlem heeft de terreinen van voormalig Young Boys voor minimaal vijf jaar in gebruik gegeven aan de Stichting Vrij Waterland. Huur en gebruik van het terrein is dus slechts voor vijf jaar gegarandeerd. Te rekenen vanaf maart 2018.
– Stichting Vrij Waterland coördineert de zorg voor beheer en onderhoud van het gehele terrein en de opstallen.
Medegebruikers kunnen een deel van het terrein gebruiken onder de volgende voorwaarden:
* In overleg en na toestemming van de beheerder/hoofdgebruiker.
* Amateur volkstuinders stemmen in met en houden zich aan de uitgangspunten en voorwaarden:
– Voor het gebruik van de grond geldt voor alle gebruikers dat er uitsluitend gewerkt zal worden vanuit de principes en regels van het biologisch tuinieren/zorg voor de aarde. Kortweg: compost i.p.v. kunstmest. Evenwichtig beheer (teeltwisseling en diversiteit) i.p.v. bestrijdingsmiddelen. En geen gebruik van giftige onderhouds- en beschermingsmiddelen. Geen geïmpregneerde of ontsmette materialen.
– Alle medegebruikers dragen bij aan het algemeen onderhoud en gedragen zich medeverantwoordelijk voor de doelstelling van het gehele terrein. Dit houdt ook in: deelname aan algemeen onderhoud, vrijwilligersdagen, wakkere waakzaamheid en handelend optreden bij overlast.
– Een van de voormalige kleedkamers zal in overleg en onderlinge afstemming, voor eigen kosten kunnen worden ingericht en gebruikt als schuilplek, toiletgebouw en bergruimte voor alle moestuinhuurders gezamenlijk. Zij krijgen daartoe ieder per tuin een sleutel ter beschikking.
– Vrij Waterland zal als eindverantwoordelijke alle kosten bij wijze van huur en ozb aan de gemeente betalen. Vrij Waterland zal medegebruikers, middels deze onderhandse akte, een deel van het terrein tegen betaling in onderhuur geven.
– Alle door de gemeente aan Vrij Waterland gestelde eisen omtrent gebruik, worden ook aan alle andere deelnemers/medegebruikers gesteld. (Ter inzage: overeenkomst tussen gemeente en Vrij Waterland.) De voor u belangrijkste regels uit deze overeenkomst:
1. Het is niet toegestaan om bomen te planten. Uitgezonderd ondiep wortelende vruchtbomen (laagstam) en vruchtstruiken zoals frambozen en bessen. Wilgentenen groeien snel uit tot bomen en zijn daarom niet toegestaan.
2. Kuilen graven bijv. voor een vijver is niet toegestaan.
3. Verder zijn touw, koord en draden als afrastering rond de percelen i.v.m. de te maaien paden niet toegestaan.
4. Compostverwerking zo veel mogelijk op ieders eigen perceel.

– Het terrein is dagelijks openbaar toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Honden en hoefdieren alleen aangelijnd.
– Huur voor een moestuin van 70 m2 bedraagt € 75,- per jaar. Deze kosten worden jaarlijks, voor aanvang van het gebruik in januari, overgemaakt op de rekening van Stichting Vrij Waterland. (IBAN NL30TRIO0254827616).
– Als er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare tuinen, dan zal de verdeling plaatsvinden op volgorde van binnenkomst van het inschrijvingsformulier. Hetzelfde geldt voor een eventueel aan te leggen wachtlijst.