Algemene voorwaarden groente- en fruitpakket

Een week geen groentepakket?

Een pakket afzeggen kan, zonder kosten, tot uiterlijk de voorafgaande zondag. Uw pakket opzeggen? Hiervoor geldt dezelfde opzegtermijn. Voorkom dat u te laat bent en nog een week een pakket moet betalen. Breng ons tijdig op de hoogte via:
E-mail: vrijwaterland@hetnet.nl
Telefoon: 023 5338234
In de winkel: op donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur

Retourneren van onze lege groentetassen

Graag willen we u wijzen op de noodzaak van het RETOURNEREN van onze lege groentetassen.
En het NIET inzetten van onze tassen voor uw (dagelijkse) boodschappen of anderszins.
Wanneer u uw pakket ophaalt, is het voor ons noodzakelijk dat de tas van het vorige pakket weer mee retour komt. Wij hebben bewust gekozen voor een milieuvriendelijke, maar daardoor ook kostbaardere, manier van verpakken van het groentepakket in onze groentetas. Om iedere week de pakketten te kunnen leveren in onze groentetas is het van essentieel belang dat onze tassen bijtijds teruggebracht worden.