Privacybeleid klantgegevens

Vragen?

Neem contact op met de administratie via vrijwaterland@hetnet.nl , 023-5338234 of kom op vrijdagochtend langs in de Landwinkel.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de klantenbestanden van Vrij Waterland.

Gegevens
Wanneer u zich aanmeldt als klant bij Vrij Waterland vragen wij uw adres, telefoonnummer en e-mail. Deze persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om, indien nodig, contact met u te kunnen leggen. Uw gegevens worden opgeslagen in onze klantenadministratie.
Wanneer u per incasso betaalt vragen wij ook nog om uw IBAN nummer.

Voor gebruik in de winkel wordt er iedere week een klantenlijst uitgedraaid. Deze is nodig om voor onszelf bij te houden wie het/de pakket(ten) al dan niet opgehaald en betaald heeft in de winkel. In deze lijst staan naam, telefoonnummer, postcode en of iemand contant of per incasso betaalt. Deze lijsten worden drie maanden bewaard. Hierna gaan ze in een container voor vertrouwelijke stukken op het RS college, waarna ze vernietigd worden.

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen opgeslagen in onze met wachtwoord beveiligde klantenadministratie op onze eigen PC en een kopie op een USB-stick, die beiden ook weer zijn beveiligd met een wachtwoord.

De papieren aanmeldingen worden ook bewaard. Deze zitten in een afgesloten kast. Bij opzegging worden deze nog drie maanden bewaard en daarna via de container met vertrouwelijke stukken van het RS college afgevoerd.

Uw gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden.

E-mail
Wanneer u ons een e-mail stuurt, blijft uw e-mail niet langer dan drie maanden in onze e-mail account staan. Wij slaan uw e-mail niet op vanuit onze account. U zult ook niet benaderd worden met nieuwsbrieven e.d.

Contactformulier website
Mails die verstuurd worden via ons contactformulier op de website worden automatisch doorgestuurd naar onze e-mailaccount. (zie boven)
Er wordt geen kopie van uw contactformulier opgeslagen via onze website.

Cookies website
Wij plaatsen geen cookies.

Inzage/Aanpassing gegevens
U mag uw gegevens bij ons inkijken en aanpassen. Kom op vrijdagochtend langs bij of maak een afspraak met de administratie.

Verwijderen gegevens
Uw gegevens worden nadat u uw abonnement bij Vrij Waterland opzegt nog maximaal drie maanden in onze klantenadministratie bewaard. Dit vanwege onze boekhouding. Hierna worden ze door ons uit ons systeem verwijderd, tenzij u anders aangeeft.