Buurttuin Schalkwijk

Na twee jaar soebatten zijn op 28 maart 2018 de handtekeningen gezet: De voormalige Young Boys terreinen zijn voor minimaal vijf jaar het NATUURdomein voor de buurtbewoners van Schalkwijk.
Vanaf 16 april 2018 staan de poorten open voor wandelaars, voetballers, volkstuinders, bloementelers en groentekwekers.

Wat is nu precies de bedoeling van de initiatiefnemers? Kan iedereen zomaar doen waar hij of zij zin in heeft in deze tuinen? Ja dat kan, wanneer het gaat over wandelen, spelen, picknicken, kijken en genieten. Er komen naast de teeltvelden van de mensen die daar hun geld mee verdienen, ook vrije plukweides, en een voedselbos waar naar hartenlust vrij geoogst mag worden van bessen, noten en andere vruchten. 

Het zal wel even spannend worden. Kan iedereen het onderscheid maken? Hier mag je vrij plukken, maar daar mag je alleen kijken en als het bevalt kopen in landwinkel, bloemenkiosk, of kraampje. Hoe zal bloemen- en plantenverzorging samengaan met vrij spelende jonge en oude mensen? Lukt het om heel te laten wat groeit en bloeit. Lukt het om te respecteren dat anderen ook willen genieten van wat de natuur te bieden heeft aan stilte, rust en vogelgeluiden. Lukt het iedereen om na een gezellige picknick ook zijn eigen rommel weer mee te nemen?

Om dit hoog ingezette “samen voor elkaar en met elkaar ideaal” een kans van slagen te geven gaan we het volgende doen:

– Er zijn 16 moestuinen voor inwoners van Schalkwijk die naast zorg voor de eigen tuin, ook zorg willen dragen voor het gehele complex. Momenteel zijn alle tuinen verhuurd, er is een wachtlijst van 18 personen. De inschrijving voor een moestuin is daarom gesloten.

– De commerciële huurders maken een flink deel van hun tuinen vrij toegankelijk voor wandelaars en zij richten samen een picknickveld en speelweide in, open voor algemeen gebruik.

– Vrij Waterland zorgt voor algemeen beheer en onderhoud van bosranden en graspaden. 

IEDEREEN KAN ZIJN OF HAAR STEENTJE BIJDRAGEN EN EEN HANDJE HELPEN.  

-Je kunt je aanmelden als vrijwilliger bij de verschillende organisaties op de Buurttuin. 

-Je kunt Vriend worden van Vrij Waterland en met een financiële bijdrage dit initiatief ondersteunen en zo de toch wel hoge kosten van dit hele project verlichten. 

– En je kunt dat blikje, dat een ander vergeten is, oprapen. Of laten weten dat sommige zaken en activiteiten niet thuis horen in de buurttuin.

Want het moet toch mogelijk zijn om met elkaar werkelijk
samen te leven in dit prachtige stukje Schalkwijk.
We begroeten u graag op onze buurttuin. Kom gauw eens langs.

Ewoud de Jong, Coördinator Vrij Waterland en buurttuin Schalkwijk.
Bloemenpluktuin
De Wereldtuin
F
erm rozemarijn
Stichting Ecoring