Onze visie

De visie van Vrij Waterland is gebaseerd op pedagogisch didactische principes uit het vrijeschool onderwijs en op de holistische landbouwwerkwijze van de biodynamische landbouw.
Rudolf Steiner (1861-1925), is de grondlegger van zowel de pedagogiek als de landbouwmethode. Beide zijn ontstaan vanuit zijn wereldbeschouwing, de antroposofie.
Van de kinderen uit de kinderopvang op de Rudolf Steinerschool tot en met de examenklassen van het RS college komen op Vrij Waterland. Daar waar het vol verwondering begint met eikeltjes en blaadjes rapen, eindigt het in volwassen discussies en pleidooien op het land, vanuit een zelf gevormd oordeel. 

Onderwijs

Centraal op de onderwijstuin Vrij Waterland staat het werken vanuit pedagogisch didactische principes van de vrijeschool, met daarin aandacht voor theoretische achtergronden, intensieve belevingservaringen en waarnemingen, maar vooral daadkrachtige praktische groene vaardigheden.

Van de kinderen uit de kinderopvang op de Rudolf Steinerschool tot en met de examenklassen van het RS college komen op Vrij Waterland. Daar waar het vol verwondering begint met eikeltjes en blaadjes rapen, eindigt het in volwassen discussies en pleidooien op het land, vanuit een zelf gevormd oordeel. Onderwerpen als gentechnologie, milieu en toekomstwensen komen daarbij aan de orde.
De onderwijstuin wil bijdragen aan deze individuele ontwikkelingen tot oordeelsvorming, door de leerlingen in hoofd, hart en handen kennis te laten maken met het belang van gezonde landbouw en gezondmakende producten.

Biodynamisch

In visie en praktijk werkt het bedrijf volgens de biodynamische landbouwmethode. Deze vorm van landbouw is gebaseerd op het uitgangspunt dat er een continue verbinding is tussen de aarde, de planten, de dieren, de mensen, het bedrijf en de invloed van de kosmos. Het werken vanuit de biodynamische landbouwmethode zorgt voor een duurzame bodemvruchtbaarheid en daarmee gezondheid voor plant, dier, mens en milieu voor nu en in de toekomst.