Organisatie en exploitatie Buurttuin Schalkwijk

2 Hectare ecologisch beheerde natuur vergt een duidelijke organisatorische en financiële leiding wat betreft inrichting, onderhoud, gebruik en beheer van de aanwezige gebouwen. Wij willen dat realiseren met het organisatiemodel van Stichting Vrij Waterland. Met de exploitatie van de tuinen van Vrij Waterland wordt al 30 jaar aangetoond dat we dit waar kunnen maken.
De Stichting Vrij Waterland draagt als beheerder zorg voor de coördinatie van beheer en onderhoud van het gehele terrein/de beide terreinen en de opstallen.
Medegebruikers kunnen een deel van het terrein gebruiken:

 • In overleg en na toestemming van de beheerders/hoofdgebruiker.
 • Medegebruikers stemmen in met en houden zich aan de uitgangspunten en voorwaarden.
 • Medegebruikers delen in de kosten van pacht en onderhoud.
 • Vrij Waterland stelt als beheerder hiertoe een overeenkomst op.
 • Voor de amateur volkstuinders gelden dezelfde regels als voor de andere medegebruikers

Algemene uitgangspunten en regels

 • De gebruikers en medegebruikers richten het terrein mede in, gericht op natuurbeleving en natuureducatie voor alle passanten.
 • Alle medegebruikers dragen naast de zorg voor het eigen gedeelte, ook bij aan het beheer en de beheersbaarheid van het gehele terrein.
 • De (bestaande) gebouwen worden ingericht en onderhouden door de gebruikers. Gebruik van de gebouwen wordt in onderling overleg tussen de gebruikers en de medegebruikers geregeld.
 • Het terrein wordt volledig biologisch beheerd. Dat houdt in dat er geen kunstmest en pesticiden worden gebruikt. Er wordt uitsluitend met compost bemest en natuurlijk evenwicht zorgt voor gezondheid van de gewassen.
 • Het terrein wordt niet (verder) verhard en er worden geen bomen geplant.
 • Het terrein is voor iedereen tussen zonsopkomst en -ondergang vrij toegankelijk voor de volgende activiteiten: wandelen over de paden, plukken in de voedselbos gedeeltes, picknick en spel op de picknickweides, voetballen en ”rondhangen” op het trapveld.
 • Overnachten is niet toegestaan.
 • Bouwwerken: kassen en gereedschap-bergingen zijn toegestaan onder beperkende voorwaarden van maat en materiaalgebruik. Er worden uitsluitend duurzame bouwmaterialen gebruikt. Er wordt door de beheerder Vrij Waterland een omgevingsvergunning aangevraagd.
 • Geteelde gewassen kunnen worden verkocht volgens het principe ‘landwinkel’. Daarvoor kan een deel van het terrein worden ingericht voor productie voor eigen gebruik (volkstuinen) en verkoop. Op het terrein zelf kan geen winkel worden gevestigd. Behalve een kraam voor incidentele verkoop.
 • De amateur volkstuinen kunnen ter beschikking worden gesteld aan buurtbewoners die verklaren en in praktijk brengen dat zij bijdragen aan het algemeen doel en de uitgangspunten voor gebruik.
 • Voor de verbreding van de toegangsmogelijkheden komen er nog twee extra openingspoorten in het bestaande hekwerk.
 • De brug die momenteel toegang geeft tot de noodvoorziening ‘Klein België” zal blijven gehandhaafd. Parkeren op het terrein van Sint Jacob is echter niet toegestaan.
 • Gebruikers en bezoekers parkeren op het gemeentelijke parkeerterrein langs het Spaarne.
 • De gemeente levert het terrein en de gebouwen leeg op aan Stichting Vrij Waterland.
 • Na 5 jaar wordt het terrein door Stichting Vrij Waterland weer terug opgeleverd aan de gemeente, vrij van bebouwing en materialen.

Financiën en beheer Buurttuin

Het beheer en de eindverantwoordelijkheid voor het gehele plan ligt bij Vrij Waterland en het Rudolf Steiner College. Zij hebben al ruim dertig jaar ervaring opgedaan met het inrichten van tuinen voor educatie en natuurbeleving in de aangrenzende tuinen, aan de zuidkant van de Belgiëlaan op de terreinen van tuinbouwbedrijf Vrij Waterland.

De huur/pacht voor zowel gebouwen als terreinen wordt opgebracht door Stichting Vrij Waterland en het Rudolf Steiner College. Een overeenkomst hierover wordt aangegaan met de Stichting Vrij Waterland. Zij zal optreden als hoofdgebruiker/beheerder.

Financiën voor de inrichting/investeringen zullen worden opgebracht door:

 • Vrij Waterland (planten en dieren)

Financiën voor beheer en onderhoud zullen worden opgebracht door :

 • Stichting Vrij Waterland, Rudolf Steiner College, Rudolf Steinerschool, met een bijdrage van Stichting Ecoring, Bloemenplukweide, Rozemarijn en andere mede-deelnemers.
 • Sponsoring door sympathiserende bedrijven en instellingen.

Onderhoud zal grotendeels geschieden door deelnemers van Eco-ring, leerlingen Rudolf Steiner College en Rudolf Steinerschool, deelnemers Rozemarijn-Ferm, participanten bloemenpluktuin en verschillende andere deelnemers en vrijwilligers uit de wijk.

Verdere kosten voor inrichting en onderhoud, zullen worden gedekt middels het beproefde  “Vrij Waterland model”:

– met de bijdragen en onkostenvergoedingen van de verschillende medegebruikers.

– het betaalde fulltime dagelijks beheer zal worden bekostigd door en onder verantwoording vallen van Stichting Vrij Waterland en het Rudolf Steiner College.